Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo - Thông tin báo chí

Thông tin tuyển dụng của Công ty CP Dược Danapha (25-08-2017)

 
Công ty Cổ phần Dược Danapha hiện đang đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm theo công nghệ nano, công nghệ sinh học và Trung tâm nghiên cứu - phát triển công nghệ cao có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
 
Hiện Công ty đang thông báo tuyển dụng đội ngũ dược sĩ đại học cho Dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng:
 
Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 31/8/2017
 
Thông tin liên hệ:
 
- Người liên hệ: Ms. Nguyễn Hoàng Giang
 
- Địa chỉ: Bộ phận Nhân sự - Công ty Cổ phần Dược Danapha (253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng)
 
- Email: hrdanapha@gmail.com
 
Hoặc gửi hồ sơ trực tuyến về địa chỉ email: hrdanapha@gmail.com
 
Xem thông tin tuyển dụng chi tiết tại website của Công ty theo đường link: http://danapha.com/vi/tuyen-dung-chi-tiet/tuyen-dung-duoc-si-dai-hoc-du-an-khu-cong-nghe-cao-danapha-thang-08-2017.html.
 
Minh Dung
(Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng)